Eindelijk statiegeld op blikjes. Maar nu wel doorpakken!

Het is algemeen bekend dat statiegeld op blikjes zal leiden tot een aanzienlijke toename van de inzameling en recycling van blikjes en een reductie van blikjes in het zwerfafval. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet naar een verdere verduurzaming en circulariteit van de drankblikjes. Vele landen zijn ons voorgegaan en gelukkig starten we nu ook in Nederland met statiegeld op blikjes. Maar er moet wel worden doorgepakt.

Voldoende innamepunten om 90% te kunnen halen
Landen die al jaren geleden gestart zijn met statiegeld maar ook recent gestarte landen als Litouwen, Letland en Slowakije scoorden al snel inzamelpercentages van 90% of meer. Dat is in Nederland ook haalbaar. Het stelt wel eisen aan de infrastructuur en de voorlichting richting de consument. Zo moeten er voldoende innamepunten zijn bij zowel grote als kleinere supermarkten maar ook bij andere locaties waar blikjes worden geconsumeerd, zoals horeca, benzinestations, stations, festivals en evenementen, scholen en sportclubs. Maar een succesvolle uitvoering ervan vergt niet alleen kwantiteit en kwaliteit maar ook gebruiksgemak. Een belangrijk punt is de mogelijkheid om toch licht ingedeukte blikjes te kunnen innemen. 

Een belangrijk punt is de mogelijkheid om toch
licht ingedeukte blikjes te kunnen innemen. 

Regelmatige communicatie naar de consument over het ‘hoe’ en het ‘waarom’
Om het bewustzijn bij de consument te vergroten en ervoor te zorgen dat mensen hun lege blikjes daadwerkelijk inleveren zijn brede en regelmatige publiekscampagnes hard nodig. Hierbij is het uiteraard noodzakelijk om te blijven communiceren over de belangrijke “do’s and don’ts” van het statiegeldsysteem zelf. Daarnaast pleit RAVN ervoor dat er ruime aandacht wordt besteed aan de milieuvoordelen van recycling van blikjes en dat de consument zelf met de inlevering van blikjes en flesjes een nuttige bijdrage levert aan een meer circulaire samenleving. 

Achterblijvende resultaten? Passende maatregelen! 
Een efficiënt en effectief statiegeldsysteem staat of valt bij een transparante rapportering van de resultaten, liefst per kwartaal. De publicatie van een landelijk scoringscijfer maar ook fijnmazige scoringscijfers op het niveau van een school of sportclub geeft ook een extra stimulans aan de consument om het nog beter te doen.  

Indien het innamepercentage toch achterblijft bij de prognoses moeten er wellicht extra inname-apparaten worden geplaatst. Gerichte communicatie-campagnes richting bepaalde doelgroepen (jeugd, senioren, festivalgangers), kunnen ook helpen en een eventuele verhoging van het statiegeld naar 20 of zelfs 25 cent per flesje of blikje mag niet worden uitgesloten. 

Contact

RAVN - Recycling Aluminium Verpakkingen Nederland
Schalkenwerf 42
4271 XT Dussen

06 485 11 910
Eindelijk statiegeld op blikjes. Maar nu wel doorpakken!

Eindelijk statiegeld op blikjes. Maar nu wel doorpakken!

Geplaatst op: 2023-04-12

Het is algemeen bekend dat statiegeld op blikjes zal leiden tot een aanzienlijke toename van de inzameling en recycling van blikjes en een reductie van blikjes in het zwerfafval. Hiermee wordt een belangrijke stap...

Lees meer Meer nieuws
Aluminium blikjes volledig circulair dankzij statiegeld 

Aluminium blikjes volledig circulair dankzij statiegeld 

Geplaatst op: 2021-02-08

Recycling Aluminium Verpakkingen Nederland (RAVN) verwelkomt het besluit van staatssecretaris Stientje van Veldhoven om alsnog blikjes toe te voegen aan het nieuwe statiegeldsysteem voor kleine PET-flesjes. Welisw...

Lees meer Meer nieuws