RAVN ondertekent het Grondstoffenakkoord

RAVN ondertekent het Grondstoffenakkoord en levert hiermee een bijdrage aan de Circulaire Economie

De RAVN heeft recent het grondstoffenakkoord ondertekent en levert hiermee een bijdrage aan de Circulaire Economie. De teller staat hiermee op ruim 325 bedrijven die een bijdrage leveren aan de transitieagenda om een circulaire economie te concretiseren.

Ambitie en inzet RAVN voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda.
De overheid heeft voor de diverse verpakkingsmaterialen de recyclingdoelstellingen vastgesteld. Aluminium verpakkingen evenals stalen verpakkingen vallen tot nu toe onder de noemer “metalen verpakkingen”.  De Nederlandse doelstelling voor metalen verpakkingen van minimaal 85 % wordt al jaren ruimschoots gerealiseerd.

De RAVN heeft de ambitie om de recycling van aluminium verpakkingen en aluminium items en producten (koffiecapsules, huishoudfolie, etc.) die in de perceptie van de consument tot verpakkingen behoren verder te optimaliseren om zo een nagenoeg volledige circulariteit te realiseren. Economisch is dit ook waardevol, gezien de hoge marktwaarde van aluminium.

In de dagelijkse praktijk zijn veel routes operationeel voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk aluminium verpakkingsafval. We onderscheiden hierbij bronscheiding, waaronder diverse PMD varianten (inzameling van Plastic en, of Metalen en, of Drankenkartons.) en nascheiding. Aluminium  verpakkingen  die aan deze routes ontsnappen en alsnog in verbrandingsovens belanden worden in hoge mate met zeer geavanceerde technologie uit de bodemassen gehaald en alsnog gerecycled. Deze route is echter gezien de oxidatieverliezen bij met name de dunnere en samengestelde folie-verpakkingen minder optimaal.

Wat draagt de RAVN concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten.

De Nederlandse gemeenten zijn in 2015, gedreven door het streven naar een circulaire economie,  massaal overgestapt naar inzameling van  aluminium verpakkingen via bronscheiding, met gebruikmaking van diverse  PMD varianten.

Om een optimale recycling van aluminiumverpakkingen vanuit de PMD inzameling mogelijk te maken is kennis nodig over de mogelijkheden om de aluminium items uit deze fractie te scheiden van de andere materialen. De grotere aluminium blikjes, spuitbussen, schalen, bakjes, etc. zijn eenvoudig te scheiden. Maar hoe zit dit met de kleinere aluminium toepassingen, zoals bijvoorbeeld de schroefdoppen op wijnflessen en dekseltjes van de yoghurt-potjes?  Daarnaast is ook de vraag of specifieke aluminium items zoals koffie capsules, waxinecupjes, en huishoudfolie uit deze PMD fractie kunnen worden gescheiden, mochten ze hiervan deel uit maken.

Om inzicht te verkrijgen en concrete stappen te zetten in de verdere optimalisatie van de PMD scheidingstechnologie, zal de RAVN in samenwerking met een of meerdere afvalverwerkers een massabalans laten uitvoeren op productniveau, op basis van de huidige  scheidingstechnologie..

Daarnaast is het zinvol om nader te bekijken wat de beste manier is om deze aluminium items uit de PMD-fractie te verwerken en te recyclen.  Uit de huidige praktijk is bekend dat de zogenaamde rigide en semi-rigide aluminium verpakkingen zoals blikjes en schalen worden gerecycled tot courante aluminiumlegeringen. Van zogenaamde aluminium laminaten (combinatie van aluminium met een ander materiaal bijvoorbeeld een PE of PP laag) is bekend dat productieafval ook succesvol wordt gerecycled. Maar hoe zit dat met een mix van allerlei gebruikte aluminiumverpakkingen die vanuit een PMD inzameling zijn afgescheiden? De RAVN is momenteel actief om samen met de betrokken marktpartijen bestaande technologie op geschiktheid te toetsen en verder te optimaliseren. Met name pyrolyse is veelbelovend.

De RAVN zal op basis van de verkregen inzichten de NVRD, de gemeenten en andere stakeholders adviseren welke aluminium items wel en welke niet via de PMD route optimaal kunnen worden gerecycled. Met deze informatie kunnen de inwoners adequaat worden geïnstrueerd over wat wel en niet in de PMD is toegestaan. Op deze manier  kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan de circulariteit van aluminium verpakkingen en andere relevante aluminium items.

Paul Bruinsma Directeur van de RAVN

namens de RAVN leden en bij de RAVN betrokken bedrijven: EAPG (European Aluminium Packaging Group), ITS, Amcor, Constantia flexibles, Nespresso Nederland.

Contact

RAVN - Recycling Aluminium Verpakkingen Nederland
Schalkenwerf 42
4271 XT Dussen

06 485 11 910
Eindelijk statiegeld op blikjes. Maar nu wel doorpakken!

Eindelijk statiegeld op blikjes. Maar nu wel doorpakken!

Geplaatst op: 2023-04-12

Het is algemeen bekend dat statiegeld op blikjes zal leiden tot een aanzienlijke toename van de inzameling en recycling van blikjes en een reductie van blikjes in het zwerfafval. Hiermee wordt een belangrijke stap...

Lees meer Meer nieuws
Aluminium blikjes volledig circulair dankzij statiegeld 

Aluminium blikjes volledig circulair dankzij statiegeld 

Geplaatst op: 2021-02-08

Recycling Aluminium Verpakkingen Nederland (RAVN) verwelkomt het besluit van staatssecretaris Stientje van Veldhoven om alsnog blikjes toe te voegen aan het nieuwe statiegeldsysteem voor kleine PET-flesjes. Welisw...

Lees meer Meer nieuws