‘Werp eens een blik in de glasbak’

De gemeente Krimpenerwaard start vanaf april 2017 een proef waarbij metalen verpakkingen in de glasbak mogen. De slogan van de proef is ‘Werp eens een blik in de glasbak!’. Met deze unieke en innovatieve manier van metaal scheiden is de gemeente de eerste in Nederland. Voor deze landelijke proef werkt de gemeente samen met afvalinzamelaar Cyclus NV en afvalverwerkingsbedrijf SUEZ.  

De gemeente Krimpenerwaard wil de landelijke doelstelling voor afvalscheiding (de VANG-doelstelling) halen. Dat betekent een maximale hoeveelheid restafval van 100 kilogram per inwoner per jaar en dat inwoners in 2020 minimaal  75% van het huishoudelijk afval gescheiden aanbieden. Om de afvalscheiding te stimuleren is al diftar ingevoerd en zamelt Cyclus wekelijks wordt plastic verpakkingsmateriaal en drankenkartons (PD) wekelijks ingezameld. 

De gemeente kreeg regelmatig verzoeken van inwoners om ook metalen verpakkingen gescheiden in te zamelen. Aan die verzoeken wil de gemeente graag voldoen. De hoeveelheid restafval zal door deze nieuwe scheidingsmogelijkheid verder afnemen.

Makkelijker sorteren en milieuwinst

Wethouder Neven: ‘Steeds meer gemeenten kiezen voor de inzameling van metalen verpakkingen bij het plastic verpakkingsafval en de drankenkartons (PMD-inzameling). Onze verwachting is dat de inzameling van metalen verpakkingen in de glasbak een aantal voordelen heeft ten opzichte van PMD-inzameling. Wij denken bijvoorbeeld dat blik bij het glas makkelijker te sorteren is en meer milieuwinst oplevert dan bij PMD-inzameling. Ook verwachten wij dat deze innovatieve inzamelmethode financieel gunstiger is. Dat helpt ons om de afvalstoffenheffing voor onze inwoners zo laag mogelijk te houden. We zijn daarom erg blij dat inzamelaar Cyclus en verwerker SUEZ meewerken aan deze innovatieve proef!’

Cyclus: Slim om te kiezen voor glasbak

Naast het inzamelen van afval adviseert Cyclus gemeenten over hoe zij de VANG-doelstellingen kunnen realiseren. Directeur Cyclus Jan Krapels: ‘Wij zijn daarom enthousiast over deze innovatieve pilot. Een belangrijke voorwaarde voor het succes is dat we het inwoners makkelijk maken om grondstoffen te scheiden. Het is dus slim om voor een inzamelsystematiek te kiezen die bekend is. Bijna iedereen kent de glasbak, Nederlanders leveren 80% van het glas gescheiden in. Nu kunnen de metalen verpakkingen in één moeite mee. We zijn erg benieuwd naar de resultaten.’

SUEZ: Uitgelezen kans voor co-creatie

‘SUEZ is altijd op zoek naar de meest efficiënte en duurzame methode voor de verwerking van afval en het verwerken tot nieuwe grondstoffen. We ondersteunen dan ook graag innovatieve pilots zoals deze in de Krimpenerwaard en we zijn ook erg benieuwd naar de resultaten’, vertelt Luc Verhagen, directeur Overheden bij SUEZ. ‘Naast het scheiden van blik uit glas wordt bovendien ook het glas ongesorteerd aangeleverd en dit wordt volautomatisch gescheiden in de diverse kleuren. Dit levert op alle vlakken winst en maakt het voor de burger makkelijk. Dit is een hele concrete pilot waarin we samen met Cyclus, de gemeente en alle inwoners de schouders eronder zetten om de circulaire economie te stimuleren, door een aanvullende oplossing voor glas en deze metaalfractie te bieden die door anderen kan worden overgenomen.’

Bron: nieuwsbericht Gemeente Krimpenerwaard

Contact

RAVN - Recycling Aluminium Verpakkingen Nederland
Schalkenwerf 42
4271 XT Dussen

06 485 11 910
Eindelijk statiegeld op blikjes. Maar nu wel doorpakken!

Eindelijk statiegeld op blikjes. Maar nu wel doorpakken!

Geplaatst op: 2023-04-12

Het is algemeen bekend dat statiegeld op blikjes zal leiden tot een aanzienlijke toename van de inzameling en recycling van blikjes en een reductie van blikjes in het zwerfafval. Hiermee wordt een belangrijke stap...

Lees meer Meer nieuws
Aluminium blikjes volledig circulair dankzij statiegeld 

Aluminium blikjes volledig circulair dankzij statiegeld 

Geplaatst op: 2021-02-08

Recycling Aluminium Verpakkingen Nederland (RAVN) verwelkomt het besluit van staatssecretaris Stientje van Veldhoven om alsnog blikjes toe te voegen aan het nieuwe statiegeldsysteem voor kleine PET-flesjes. Welisw...

Lees meer Meer nieuws