Informatie voor gemeenten

Gemeenten vervullen een sleutelpositie in de totstandkoming van een circulaire economie. Aluminiumgebruik sluit naadloos bij dit streven aan, want het is oneindig te recyclen. Toegespitst op verpakkingen is het essentieel dat ook hier geen aluminium verloren gaat.

Gemeenten hebben veel mogelijkheden voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk aluminium verpakkingsafval. We onderscheiden hierbij bronscheiding, zoals blikbakken en PMD, en nascheiding. Daarnaast zijn er lokale initiatieven tegen zwerfafval vanuit SchoonBelonen.

Recycling is ook aantrekkelijk vanwege de hoge marktwaarde van aluminium. Wel moet worden vermeden dat het aluminium in de verbrandingsoven (zg AVI) beland. Hoewel met moderne technologie aluminium grotendeels wordt teruggewonnen uit de bodemassen zijn er ook verliezen door oxidatie. Met het vermijden van de AVI route kan een verlies van in totaal circa 30% worden vermeden. De RAVN pleit daarom voor bronscheiding en in geval gekozen wordt voor nascheiding moet het aluminium vooraf worden uitgesorteerd. Dit is ook een voorwaarde die LAP 3 aan nascheiding stelt en die ook door enkele nascheiders doeltreffend wordt toegepast. 
Bel of mail de RAVN voor details.

Contact

RAVN - Recycling Aluminium Verpakkingen Nederland
Schalkenwerf 42
4271 XT Dussen

06 485 11 910
Eindelijk statiegeld op blikjes. Maar nu wel doorpakken!

Eindelijk statiegeld op blikjes. Maar nu wel doorpakken!

Geplaatst op: 2023-04-12

Het is algemeen bekend dat statiegeld op blikjes zal leiden tot een aanzienlijke toename van de inzameling en recycling van blikjes en een reductie van blikjes in het zwerfafval. Hiermee wordt een belangrijke stap...

Lees meer Meer nieuws
Aluminium blikjes volledig circulair dankzij statiegeld 

Aluminium blikjes volledig circulair dankzij statiegeld 

Geplaatst op: 2021-02-08

Recycling Aluminium Verpakkingen Nederland (RAVN) verwelkomt het besluit van staatssecretaris Stientje van Veldhoven om alsnog blikjes toe te voegen aan het nieuwe statiegeldsysteem voor kleine PET-flesjes. Welisw...

Lees meer Meer nieuws