Inzameling en verwerking

Vroeger belandden aluminium verpakkingen met het restafval in de verbrandingsoven. Gedreven door het streven naar een circulaire economie zijn Nederlandse gemeenten vanaf 2015 massaal overgestapt naar inzameling van aluminium verpakkingen via bronscheiding. Dat gebeurt door PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons) apart van het overige afval in te zamelen. Deze transitie is inmiddels voltooid en in 2020 zal de PMD route verder worden geoptimaliseerd. Dit impliceert dat in de toekomst aanzienlijk minder nog aluminium verpakkingen in de verbrandingsoven eindigen.

Hoe de verschillende aluminiumverpakkingen kunnen worden gescheiden uit de PMD is relevant voor de verdere recycling. Rigide aluminium verpakkingen zoals blikjes en spuitbussen worden makkelijk gescheiden van het overige PMD. Remelters verwerken ze vervolgens tot courante aluminiumlegeringen. Van aluminium laminaten (combinaties van aluminium met een ander materiaal, bijvoorbeeld plastic) is bekend dat productieafval ook door deze remelters succesvol wordt gerecycled. Voor overige, complexere verpakkingen spant de RAVN zich in om samen met de betrokken marktpartijen nieuwe technologie te ontwikkelen en bestaande technologie op geschiktheid te toetsen.

Contact

RAVN - Recycling Aluminium Verpakkingen Nederland
Schalkenwerf 42
4271 XT Dussen

06 485 11 910
Aluminium blikjes volledig circulair dankzij statiegeld 

Aluminium blikjes volledig circulair dankzij statiegeld 

Geplaatst op: 2021-02-08

Recycling Aluminium Verpakkingen Nederland (RAVN) verwelkomt het besluit van staatssecretaris Stientje van Veldhoven om alsnog blikjes toe te voegen aan het nieuwe statiegeldsysteem voor kleine PET-flesjes. Welisw...

Lees meer Meer nieuws
Recycling aluminium verpakkingen steeds dichter bij volledige circulariteit

Recycling aluminium verpakkingen steeds dichter bij volledige circulariteit

Geplaatst op: 2020-07-09

De Europese Unie heeft recent nieuwe regelgeving uitgebracht om de recycling van verpakkingen beter te kunnen berekenen. Ook is er nu een aparte recyclingdoelstelling voor aluminium verpakkingen. RAVN (Recycling A...

Lees meer Meer nieuws