Toelichting en onderzoek Prop = top

Als inwoner van een gemeente moet je voor het afvoeren van je verpakkingen- en overige afval de instructies van de gemeente opvolgen. In veel gemeenten bestaat voor verpakkingen een PMD route. PMD (ook wel PBD genoemd) staat voor Plastic, Metaal of Blik, en Dranken cartons.

Huishoudelijk aluminiumfolie is formeel geen verpakking maar wordt conform de instructie van de gemeente veelal wel in de PMD toegelaten. Door gespecialiseerde bedrijven wordt de PMD in de diverse materiaalsoorten gesorteerd en verder verwerkt om te kunnen worden gerecycled. Hierbij is een prop aluminiumfolie (wel zonder inhoud) efficiënter te sorteren dan een los velletje.  

Er zijn ook gemeenten die “nascheiden”. Bij deze gemeenten beschikken de inwoners over een container voor verpakkingen en overig “droog” afval. Deze worden door de gemeente afgevoerd naar gespecialiseerde nascheidingsbedrijven die de waardevolle materialen uitsorteren en verder verwerken of laat verwerken om te recyclen. De overige niet uitgesorteerde materialen belanden in de verbrandingsoven. 
Ook bij nascheiding is een prop aluminium folie efficiënter uit te sorteren dan een velletje. 

Zowel bij PMD als bij nascheiding is de sortering van de diverse materialen waaronder aluminiumfolie proppen niet 100 % effectief. Een deel wordt niet uitgesorteerd en beland in de verbrandingsoven. Voor metalen is dat geen ramp want het is gangbare praktijk dat met gespecialiseerde apparatuur de metalen uit de bodemassen worden teruggewonnen. Maar aluminiumfolie is zeer dun en zal als losse folie gemakkelijk bij de verbranding oxideren en grotendeels verloren gaan. Bij een prop echter zijn deze verliezen aanzienlijk beperkter. Wat dat betreft zijn de resultaten van een onderzoek uit 2012 verhelderend. Dit onderzoek laat zien dat gepropte aluminiumfolie voor ruim 90 % weer uit de bodemassen kan worden teruggewonnen.

Voor de volledigheid is het correct om te vermelden dat er gemeenten zijn die naast PMD ook nascheiden en dat er nascheidingsbedrijven zijn die hebben gekozen voor de optie om metalen niet voor verbranding uit te sorteren maar terug te winnen uit de bodemassen.

Advies RAVN:

In welke gemeente u ook woont en welke route voor verpakkingen en overig afval in uw gemeente ook wordt toegepast: Gepropte aluminiumfolie (uiteraard zonder inhoud) is efficiënter te recyclen dan niet-gepropte aluminiumfolie.

Contact

RAVN - Recycling Aluminium Verpakkingen Nederland
Schalkenwerf 42
4271 XT Dussen

06 485 11 910
Eindelijk statiegeld op blikjes. Maar nu wel doorpakken!

Eindelijk statiegeld op blikjes. Maar nu wel doorpakken!

Geplaatst op: 2023-04-12

Het is algemeen bekend dat statiegeld op blikjes zal leiden tot een aanzienlijke toename van de inzameling en recycling van blikjes en een reductie van blikjes in het zwerfafval. Hiermee wordt een belangrijke stap...

Lees meer Meer nieuws
Aluminium blikjes volledig circulair dankzij statiegeld 

Aluminium blikjes volledig circulair dankzij statiegeld 

Geplaatst op: 2021-02-08

Recycling Aluminium Verpakkingen Nederland (RAVN) verwelkomt het besluit van staatssecretaris Stientje van Veldhoven om alsnog blikjes toe te voegen aan het nieuwe statiegeldsysteem voor kleine PET-flesjes. Welisw...

Lees meer Meer nieuws