Historie

Het verpakkingendossier in Nederland kent een lange historie. Na een periode van diverse convenanten tussen de betrokken partijen en de overheid heeft de overheid in 2003 een AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) uitgevaardigd. Deze AMvB kende een materiaalafhankelijke verpakkingenbelasting die moest worden voldaan door producenten en importeurs. Dit regiem was van toepassing van 2006 tot en met 2012.

In 2013 is de AMvB vervangen door een alles overkoepelende raamovereenkomst tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het bedrijfsleven en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Deze raamovereenkomst gaat over de aanpak van de dossiers over verpakkingen en zwerfafval voor de jaren 2013 t/m 2022.

In de raamovereenkomst zijn de partijen overeengekomen om de regeling in 2017 op kosten en effectiviteit te evalueren. Op basis van deze evaluatie is de regeling aangepast en van toepassing van 2020 tot 2029. 

Contact

RAVN - Recycling Aluminium Verpakkingen Nederland
Schalkenwerf 42
4271 XT Dussen

06 485 11 910
Aluminium blikjes volledig circulair dankzij statiegeld 

Aluminium blikjes volledig circulair dankzij statiegeld 

Geplaatst op: 2021-02-08

Recycling Aluminium Verpakkingen Nederland (RAVN) verwelkomt het besluit van staatssecretaris Stientje van Veldhoven om alsnog blikjes toe te voegen aan het nieuwe statiegeldsysteem voor kleine PET-flesjes. Welisw...

Lees meer Meer nieuws
Recycling aluminium verpakkingen steeds dichter bij volledige circulariteit

Recycling aluminium verpakkingen steeds dichter bij volledige circulariteit

Geplaatst op: 2020-07-09

De Europese Unie heeft recent nieuwe regelgeving uitgebracht om de recycling van verpakkingen beter te kunnen berekenen. Ook is er nu een aparte recyclingdoelstelling voor aluminium verpakkingen. RAVN (Recycling A...

Lees meer Meer nieuws